Arbenganese Vai subito al grafico

Le foto caricate

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu) 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu) 03.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu)01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàiu da Madònna da Costa (Sanremmu) 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu da Madònna du Ruzâiu (Löa) 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu da Madònna du Ruzâiu (Löa) 06.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu da Madònna du Ruzâiu (Löa) 07.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu da Madònna du Ruzâiu (Löa) 09.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Navâ de mezzu 05.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Baxìlica de San Nicolò (A Prìa)-Afreschi da otta.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Baxìlica de San Nicolò (A Prìa)-Atâ mazû 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Baxìlica de San Nicolò (A Prìa)-Cupuletta surva l'ingressu laterâle 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Baxìlica de San Nicolò (A Prìa)-Cupuletta surva l'ingressu laterâle 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Baxìlica de San Nicolò (A Prìa)-Cupuletta surva l'ingressu laterâle 03.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Baxìlica de San Nicolò (A Prìa)-Cupuletta surva l'ingressu laterâle 04.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Baxìlica de San Nicolò (A Prìa)-Funte bateximâle 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Baxìlica de San Nicolò (A Prìa)-Statua dell'Assunta 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Baxìlica de San Nicolò (A Prìa)-Stàtua da Sunta 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Baxìlica de San Nicolò (A Prìa)-Stàtua da Sunta 03.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Baxìlica de San Nicolò (A Prìa)-Stàtua da Sunta 04.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Chiesa di San Giovanni Battista (Pieve di Teco)-Cupola 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Chiesa di San Giovanni Battista (Pieve di Teco)-Cupola 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Chiesa di San Giovanni Battista (Pieve di Teco)-Cupola 03.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Chiesa di San Giovanni Battista (Pieve di Teco)-Cupola 04.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Chiesa di San Giovanni Battista (Pieve di Teco)-Organo.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Navâ de mezzu 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Navâ de mezzu 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Navâ de mezzu 03.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Navâ de mezzu 04.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Navâ de mezzu 06.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Navâ de mezzu 08.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Navâ de mezzu 09.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Navâ de mezzu 10.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Navâ de mezzu 11.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afreschi du Giüdìssiu Üniversâle 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afreschi du Giüdìssiu Üniversâle 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afreschi du Giüdìssiu Üniversâle 03.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afreschi du Giüdìssiu Üniversâle 04.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afreschi du Giüdìssiu Üniversâle 05.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afreschi du Giüdìssiu Üniversâle 06.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afreschi du Giüdìssiu Üniversâle 07.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afreschi du Giüdìssiu Üniversâle 08.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afreschi du Giüdìssiu Üniversâle 09.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afreschi du Giüdìssiu Üniversâle 10.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afreschi du Giüdìssiu Üniversâle 11.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afreschi du Giüdìssiu Üniversâle 12.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afreschi du Giüdìssiu Üniversâle 13.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afreschi du Giüdìssiu Üniversâle 14.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afreschi du Giüdìssiu Üniversâle 15.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afreschi du Giüdìssiu Üniversâle 16.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Navâ de mezzu 07.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu da Madònna du Ruzâiu (Löa) 14.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu da Madònna du Ruzâiu (Löa) 16.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàiu da Madonna du Lurêu (Löa) 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàiu da Madonna du Lurêu (Löa) 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàiu da Madonna du Lurêu (Löa) 03.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàiu da Madonna du Lurêu (Löa) 04.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàiu da Madonna du Lurêu (Löa) 05.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàiu da Madonna du Lurêu (Löa) 06.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàiu da Madonna du Lurêu (Löa) 07.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàiu da Madonna du Lurêu (Löa) 08.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàiu da Madonna du Lurêu (Löa) 09.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàiu da Madonna du Lurêu (Löa) 10.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàiu da Madonna du Lurêu (Löa) 11.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàiu da Madonna du Lurêu (Löa) 12.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàiu da Madonna du Lurêu (Löa) 13.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàiu da Madonna du Lurêu (Löa) 14.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàiu da Madonna du Lurêu (Löa) 15.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàiu da Madonna du Lurêu (Löa) 16.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu da Madònna du Ruzâiu (Löa) 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu da Madònna du Ruzâiu (Löa) 03.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu da Madònna du Ruzâiu (Löa) 04.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu da Madònna du Ruzâiu (Löa) 05.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu da Madònna du Ruzâiu (Löa) 08.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu da Madònna du Ruzâiu (Löa) 10.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu da Madònna du Ruzâiu (Löa) 11.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu da Madònna du Ruzâiu (Löa) 12.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu da Madònna du Ruzâiu (Löa) 13.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu da Madònna du Ruzâiu (Löa) 15.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de Sant'Anna (A Bringhêa, U Tû) 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de Sant'Anna (A Bringhêa, U Tû) 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de Sant'Anna (A Bringhêa, U Tû) 03.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de Sant'Anna (A Bringhêa, U Tû) 04.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de Sant'Anna (A Bringhêa, U Tû) 05.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de Sant'Anna (A Bringhêa, U Tû) 06.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de Sant'Anna (A Bringhêa, U Tû) 07.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de Sant'Anna (A Bringhêa, U Tû) 08.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de Sant'Anna (A Bringhêa, U Tû)-Atâ mazû 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de Sant'Anna (A Bringhêa, U Tû)-Atâ mazû 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de Sant'Anna (A Bringhêa, U Tû)-Aula 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de Sant'Anna (A Bringhêa, U Tû)-Aula 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de Sant'Anna (A Bringhêa, U Tû)-Aula 03.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de Sant'Anna (A Bringhêa, U Tû)-Aula 04.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de Sant'Anna (A Bringhêa, U Tû)-Aula 05.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Giuànni u Batìsta (Löa)-De drentu 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Giuànni u Batìsta (Löa)-De drentu 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Giuànni u Batìsta (Löa)-De drentu 03.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Giuànni u Batìsta (Löa)-De drentu 04.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Giuànni u Batìsta (Löa)-De drentu 05.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Giuànni u Batìsta (Löa)-De drentu 06.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Giuànni u Batìsta (Löa)-De drentu 07.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Giuànni u Batìsta (Löa)-De drentu 08.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Giuànni u Batìsta (Löa)-De drentu 09.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Giuànni u Batìsta (Löa)-De drentu 10.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Giuànni u Batìsta (Löa)-De drentu 11.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Giuànni u Batìsta (Löa)-De drentu 12.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Giuànni u Batìsta (Löa)-De drentu 13.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Giuànni u Batìsta (Löa)-De drentu 14.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Giuànni u Batìsta (Löa)-De drentu 15.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Giuànni u Batìsta (Löa)-De drentu 16.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Giuànni u Batìsta (Löa)-De drentu 17.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Giuànni u Batìsta (Löa)-De drentu 18.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Giuànni u Batìsta (Löa)-Tàrga au de föa 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Giuànni u Batìsta (Löa)-Tàrga au de föa 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu di Gianchi (A Prìa)-Faciâ 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu di Gianchi (A Prìa)-Faciâ 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu di Gianchi (A Prìa)-Faciâ 05.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu di Gianchi (A Prìa)-Faciâ 06.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu di Gianchi (A Prìa)-Faciâ 07.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu di Gianchi (A Prìa)-Faciâ 08.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu di Gianchi (A Prìa)-Faciâ 09.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu di Gianchi (A Prìa)-Faciâ 10.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu di Gianchi (A Prìa)-Faciâ 11.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de San Bastian (Ransi, A Prìa) 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de San Bastian (Ransi, A Prìa) 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de San Bastian (Ransi, A Prìa) 03.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de San Bastian (Ransi, A Prìa) 04.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de San Bastian (Ransi, A Prìa) 05.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de San Bastian (Ransi, A Prìa) 06.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de San Bastian (Ransi, A Prìa) 07.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de San Bastian (Ransi, A Prìa) 08.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de San Bastian (Ransi, A Prìa) 09.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de San Bastian (Ransi, A Prìa) 10.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de San Bastian (Ransi, A Prìa) 11.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de San Bastian (Ransi, A Prìa)-Afrescu sutta a-u portegu.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de San Bastian (Ransi, A Prìa)-Barcùn 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de San Bastian (Ransi, A Prìa)-Barcùn 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de San Bastian (Ransi, A Prìa)-Canpanìn.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Capella de San Bastian (Ransi, A Prìa)-Vista da-a stradda.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de Santa Lìbea e de Sant'Antoniu (I Serèi de Sutta, Giüstéxine) 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de Santa Lìbea e de Sant'Antoniu (I Serèi de Sutta, Giüstéxine)-A Faciâ 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de Santa Lìbea e de Sant'Antoniu (I Serèi de Sutta, Giüstéxine)-A Faciâ 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de Santa Lìbea e de Sant'Antoniu (I Serèi de Sutta, Giüstéxine)-A Faciâ 03.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de Santa Lìbea e de Sant'Antoniu (I Serèi de Sutta, Giüstéxine)-Afrescu in scia faciâ.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de Santa Lìbea e de Sant'Antoniu (I Serèi de Sutta, Giüstéxine)-Canpanìn.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de Santa Lìbea e de Sant'Antoniu (I Serèi de Sutta, Giüstéxine)-Nìcciu cu-a statuétta du Santu.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de Santa Lìbea e de Sant'Antoniu (I Serèi de Sutta, Giüstéxine)-Sacrestîa.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de Santa Lìbea e de Sant'Antoniu (I Serèi de Sutta, Giüstéxine)-Scrîta.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de Santa Lìbea e de Sant'Antoniu (I Serèi de Sutta, Giüstéxine)-Tàrga dipìnta inta faciâ 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de Santa Lìbea e de Sant'Antoniu (I Serèi de Sutta, Giüstéxine)-Tàrga dipìnta inta faciâ 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu)-Artâ e cruxe de AM Maragliano.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu)-Artâ mazû 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu)-Artâ mazû 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu)-Aula 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu)-Aula 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu)-Cuntrufaciâ.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu)-Cupula afrescâ 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu)-Cupula afrescâ 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu)-Cupula afrescâ 03.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu)-Cupula afrescâ 04.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu)-Dipìntu 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu)-Dipìntu 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu)-San Lücca Vangelista.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu)-San Marcu Vangelista.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu)-San Maté Vangelista.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu)-Vota afrescâ surva a l'artâ.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu)-Vota surva l'artâ.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu di Gianchi (A Prìa)-Faciâ 03.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Atôiu di Gianchi (A Prìa)-Faciâ 04.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu)-Artâ di Grimaudi.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Santuàriu da Madònna da Còsta (Sanremmu)-San Giuànni Vangelista.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa du Redentû (Bòrzi, Bòrzi e Veéssu) 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa du Redentû (Bòrzi, Bòrzi e Veéssu) 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Porta laterâle versu u campanìn.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Stàttua du santu 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Votta.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)- 32.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)- 33.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)- 34.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)- 35.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)- 36.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)- 37.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)- 38.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)- 39.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)- 40.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)- 41.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)- 42.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)- 43.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)- 44.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afrescu da Madònna inte l'atâ de lérca.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afrescu di Santi Bastian, Fabian e Roccu.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afrescu in scia culònna 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afrescu in scia culònna 03.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afrescu in scia culònna.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afrescu in sciu làttu du presbiteriu 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afrescu in sciu làttu du presbiteriu 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afrescu in sciu làttu du presbiteriu 03.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afrescu inte l'arcâ.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Afrescu sciüa votta du presbitériu.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Barcunetti sutta au teitu.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Framentu d'afrescu in scia culonna.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Framentu d'afrescu inta cuntrufaciâ 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Framentu d'afrescu inta cuntrufaciâ 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Framentu d'afrescu inta cuntrufaciâ 03.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Framentu de làpide in marmu da Famìa De Valle.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Funte Bateximâle.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Manifestu da cungréga de San Zorzu.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Navâ de drìta.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Navâ de lérca 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Navâ de lérca 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Navâ de lérca 04.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-San Giuànni u Vangelista 01.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-San Giuànni u Vangelista 02.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Targa.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Tàrga du sinquanteximu aniversâiu da paròcchia.jpg
Wiki Loves Liguria

File:Gêxa de San Zorzu Martire (San Zorzu, Campugexa, Arbenga)-Votta surva a l'atâ de lérca e afrescu.jpg
Wiki Loves Liguria

Il grafico

Loading...